نظرسنجی

نظرسنجی برگزاری کلاس های درسی به صورت الکترونیکی
 • استاد محترم لطفا انتخاب خود را از نحوه تشکیل کلاس های ترم جاری اعلام فرمایید:
  0
 • 1
 • نحوه برگزاری کلاس:*
  برگزاری آنلاین در خارج از واحد
  برگزاری به صورت آفلاین به همراه کلاس های آنلاین رفع اشکال
  2
 • 3
 • نام:*
  4
 • نام خانوادگی:*
  5
 • کد مدرسی:*
  6
 • تاریخ:*
  7
 • 8
 • اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات
  9
 • 10