اخبار

درخصوص حضور مستمر اساتید در امتحانات درس مربوطه از شروع تا پایان

قابل توجه اساتید محترم با توجه به بخشنامه شماره ۱۷۱۲۸/۳۰ مورخ ۱۷/۳/۹۵ سازمان مرکزی حضور مستمر اساتید در جلسه امتحانی هر درس الزامی است . ضمنا با توجه به تعطیلات تابستانی پیش رو ( از تاریخ ۳/۴/۹۶ لغایت ۱۶/۴/۹۶ ) به منظور جلوگیری از تاخیر در اعلام نمرات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، دریافت پاسخنامه های امتحانی حداکثر تا تاریخ ۳۱/۳/۹۶ ضروری است.

ادامه مطلب

تعدادموارد مطرح شده در کمیسیون واحد از تاریخ ۹۶/۲/۲۰ الی ۹۶/۳/۱۷

۱-روز چهارشنبه مورخ۹۶/۲/۲۰ تعداد ۸۰درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۲-روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۷ تعداد ۸۴درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۳-روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۳ تعداد ۴۹ درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۴-روزچهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۱۰ تعداد ۴۸ درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد. ۵- روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۳/۱۷ تعداد۲۲ درخواست دانشجوئی مطرح و تصمیم گیری شد.

ادامه مطلب

سنوات تحصیلی مجاز جهت ادامه تحصیل

دانشجویان مشمول در مقاطع مختلف علاوه بر سنوات تحصیلی مجاز به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهره مند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند

ادامه مطلب
ثیت نام اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی جهت بهره مندی از قابلیت های آنها  در شبکه بین المللی

ثیت نام اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی جهت بهره مندی از قابلیت های آنها در شبکه بین المللی

به اطلاع می رساند چنانچه اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی باشند می توانند در سامانه اینترنتی دو زبانه ثبت نام اساتید مسلط به زبان های غیرفارسی به آدرس http://www.flpl.iau.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . لازم به ذکراست طبق بخشنامه سازمان مرکزی استفاده اساتید در برنامه های بین المللی و شبکه بین المللی دانشگاه از طریق بانک اطلاعات سامانه مذکور صورت خواهد گرفت .

ادامه مطلب