اطلاعیه دفتر برنامه ریزی آموزشی در خصوص نحوه اخذ درس در زمان انتخاب واحد

۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۵:۱۳ کد : ۱۳۷۱۹ اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی عکسهای صفحه اول
تعداد بازدید:۳۵۵۸

نظر به اینکه گروه های آموزشی در هر ترم تحصیلی مطابق روندنمای هر رشته اقدام به ارائه کلاس درس می نمایند، لذا کلیه دانشجویان اعم از ورودی جدید و قدیم می بایست درزمان ثبت نام ضمن رعایت پیش نیازی دروس، دقیقاً مطابق روندنمای رشته خود انتخاب واحد نمایند تا با مشکلاتی همچون موارد زیر مواجه نشوند:

  • حذف کلاس های مأخوذه به دلیل زیرحدنصاب بودن
  • جاماندن از دانشجویان هم دوره خود و لزوم میهمان شدن به واحدهای دیگر
  • در انتظار ماندن برای اخذ درس در ترم های آتی با توجه به لزوم رعایت پیش نیازی دروس ‌‌‌‌‌

معاونت آموزشی- دفتر برنامه ریزی آموزشی