اطلاعیه زمانبندی آزمون جامع دوره دکتری تخصصی نیمسال دوم۹۸-۹۷

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۵ کد : ۱۳۹۴۳ اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی
تعداد بازدید:۳۰۷
ساعت برگزاری امتحان نوبت اول از ساعت ۹ تا۱۱ و نوبت دوم از ساعت ۱۴تا ۱۶می باشد