راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ مقطﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۱۳۹۹

۱۸ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۸ کد : ۱۶۳۷۶ اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی
تعداد بازدید:۲۴۵
راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻘﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۱۳۹۹

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل