آرشیو اخبار

ثیت نام اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی جهت بهره مندی از قابلیت های آنها  در شبکه بین المللی
ثیت نام اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی جهت بهره مندی از قابلیت های آنها در شبکه بین المللی

ثیت نام اساتید و اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی جهت بهره مندی از قابلیت های آنها در شبکه بین المللی

به اطلاع می رساند چنانچه اعضای هیات علمی مسلط به زبان های غیرفارسی باشند می توانند در سامانه اینترنتی دو زبانه ثبت نام اساتید مسلط به زبان های غیرفارسی به آدرس http://www.flpl.iau.ir مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . لازم به ذکراست طبق بخشنامه سازمان مرکزی استفاده اساتید در برنامه های بین المللی و شبکه بین المللی دانشگاه از طریق بانک اطلاعات سامانه مذکور صورت خواهد گرفت .

ادامه مطلب