آرشیو اخبار

اربعین

درخصوص عدم برگزاری امتحانات میان ترم در زمان برگزاری مراسم اربعین حسینی

درخصوص عدم برگزاری امتحانات میان ترم از تاریخ ۱۳لغایت ۲۳ آبان ماه ۹۶و همجنین موجه بودن غیبت کلاسی درسی برای شرکت کنندگان در مراسم اربعین براساس مهر ورود و خروج به کشور به دلیل کمک به دانشجویان عازم راهپیمایی اربعین

ادامه مطلب