تقویم آموزشی تابستان ۹۹-۹۸

 

تقویم آموزشی دوره تابستان 99-98

 

شروع

پایان

توضیحات

ثبت نام

از 99/4/28

تا 99/5/2

 

برگزاری کلاس ها

از 99/5/4 

تا 99/5/30

 

امتحانات

از 99/6/1

تا 99/6/6