تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹رشته های پزشکی و غیرپزشکی

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های پزشکی و غیرپزشکی می رساند طبق بخشنامه اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال اول ۴۰۰-۱۳۹۹:

  • شروع کلاس ها برای دانشجویان ورودی ماقبل ۹۹ از تاریخ ۹۹/۶/۲۹ خواهد بود
  • تاریخ حذف و اضافه از تاریخ۹۹/۷/۱۲ مطابق جدول زمانبندی که اعلام می گرد انجام خواهد شد.
  • برنامه زمان بندی انتخاب واحد برای دانشجویانی که در این دوره موفق به انجام انتخاب واحد نشده اند مجدداً اطلاع رسانی خواهد شد.

معاونت آموزشی واحد 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل