شرایط دریافت دانشنامه

۱. ارائه اصل کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)

۲. ارائه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت

۳. فارغ التحصیلان مشمول با ارائه برگ سبز نظام وظیفه – گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر – گواهی اشتغال به خدمت شاغلین نیروهای مسلح – نامه اشتغال به خدمت سربازی

۴. ارائه اصل گواهینامه موقت

  • توجه به نکات الزامی می باشد
  • تحویل مدرک تنها به فرد فارغ التحصیل یا کسانیکه از ایشان وکالتنامه محضری داشته باشند امکان پذیر می باشد. (ارائه مدارک وکیل و موکل الزامی است)
  • تحویل مدرک فارغ التحصیلی و اصل مدرک پایه به دانشجو منوط به تسویه حساب کامل با دانشگاه می باشد.
  • ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات فقط از طریق دبیرخانه ستاد امکان پذیر می باشد و تحویل به شخص فارغ التحصیل امکان پذیر نمی باشد.