شرایط فارغ التحصیلان ممتاز جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد

۱. درا بودن معدل بالای ۱۷

۲. جهت مقطع کارشناسی ارشد ظرف مدت هشت نیمسال فارغ التحصیل شده باشند

۳. پذیرش دانشجو در رشته همنام امکان پذیر می باشد

۴. فارغ التحصیلان واجد شرایط این آیین نامه در هر سال تحصیلی تنها برای یک بار و فقط در همان دوره امکان استفاده از آیین نامه را خواهند داشت

۵. افرادی که دروس معادلسازی داشته باشند شامل بخشنامه نمی شود

۶. افرادی که از ماده ۴۷ آیین نامه جهت ارتقاء معدل استفاده نمایند شامل بخشنامه نمی شوند

۷. فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته شامل بخشنامه نمی شوند