تکمیل مدارک فارغ التحصیلی

دانشجویان لازم است در آخرین نیمسال تحصیلی از کامل بودن پرونده فارغ التحصیلی خود اطمینان حاصل نمایند تا پس از اعلام آخرین نمره قبولی در صدور مدرک وقفه ای ایجاد نگردد.

مدارکی که الزاماَ می بایست داخل پرونده موجود باشد.

۱. اصل مدرک پایه

۲. اصل فیش بانکی به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۳. عکس جدید و تصویر تمامی صفحات شناسنامه