اداره تحویل مدرک

ضوابط و مقررات تحویل مدارک دانش آموختگان (مرد)

دانش آموختگان می توانند با ارایه یکی از مدارک زیر مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه خود را دریافت نمایند. ضمناً تحویل مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه به دانشجو در صورت ارائه تسویه حساب کامل امکان پذیر می باشد

شرایط دریافت گواهینامه موقت

۱. ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)

۲. ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت یا برگه سبز اعزام به خدمت (بدون غیبت) یا برگه اشتغال بخدمت شاغلین نیروهای مسلح (دانش آموختگان ذکور)

۳. اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر (فارغ التحصیلان ذکور)

تحویل گواهینامه موقت فقط به فرد فارغ التحصیل یا کسانیکه از ایشان وکالتنامه محضری داشته باشند (با ارائه مدارک شناسایی وکیل و موکل) امکان پذیر می باشد لذا ارائه هرگونه مدرک به غیر از شخص فارغ التحصیل برخلاف بخشنامه می باشد.

شرایط دریافت دانشنامه

۱. ارائه اصل گواهینامه موقت

۲. ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه)

۳. ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت یا برگه سبز اعزام به خدمت (بدون غیبت) یا برگه اشتغال به خدمت جهت شاغلین نیروهای مسلح (فارغ التحصیلان ذکور)

۴. گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع بالاتر

۵. تحویل دانشنامه فقط به فرد فارغ التحصیل یا کسانیکه از ایشان وکالتنامه محضری داشته باشند (با ارائه مدارک شناسایی وکیل و موکل) امکان پذیر می باشد لذا ارائه هرگونه مدرک به غیر از شخص فارغ التحصیل برخلاف بخشنامه می باشد.

۶. گذشت حداقل ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی موقت


پاسخ به استعلامهای تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات

با عنایت به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه پاسخ استعلامها مستقیماً از طریق دبیرخانه واحد دانشگاهی به مرجع استعلام کننده ارسال می گردد.

" از تحویل پاسخ نامه به فرد مراجعه کننده معذوریم "