اطلاعیه های مهم دانشجویان عراقی

اطلاعیه شماره  1-  سایت برگزاری کلاس های درس دانشجویان غیرایرانی 

  به اطلاع می رساند اساتید محترمی که با دانشجویان عزیز جدیدالورود غیرایرانی دارای کلاس درس می باشند می بایست از طریق سایت :

http://international.daan.ir/

کلاس های خود را برگزار نمایند.

 

دفتر برنامه ریزی آموزشی