اخذ فایل پوشه ثبت نامی و آگاهی از بخشنامه و اطلاعیه های موردنیاز

 

نکته بسیار مهم

الف) لطفاْ پیش از تحویل مدرک تحصیلی مقطع قبلی به این دانشگاه، نسبت به تهیه نسخه کپی برابر با اصل آن اقدام فرمائید و آن را نزد خود نگاه دارید. اعاده اصل مدرک مقطع قبلی تا پایان دوره تحصیلی امکان پذیر نمی‌باشد.

ب) لطفاْ نسبت به تهیه یک نسخه کپی از اوراق بهادار (سفته و چک بابت ضمانت اصل مدرک) اقدام نموده و آن را مانند نمونه درج شده در فایل اطلاعیه‌های مالی تکمیل و درزمان تحویل مدارک همراه با دیگر مدارک تحصیلی به کارشناس آموزشی حاضر در خط پذیرش دانشکده تحویل نمائید.

ابتدا فایل‌های مربوط را بر حسب مقطع تحصیلی که در آن قبول شده‌اید از لینکهای ذیل دانلود نمائید:

مهم مهم مهم (به همراه داشتن اصل و تصویر دیپلم متوسطه سه ساله نظام جدید برای پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی الزامی است)

تذکر مهم: دانشجویان مقطع کارشناسی لازم است جهت اخذ رسید پستی تأییدیه ارزش تحصیلی پیش دانشگاهی، دیپلم نظام قدیم و یا دیپلم نظام آموزشی جدید (۳-۳-۶) فقط از طریق مراجعه به باجه پستی مستقر در دانشکده محل ثبت نام خود نیز اقدام نمایند.

 


آندسته از پذیرفته شدگان  که  در زمان پذیرش و ثبت نام اصل مدرک دانشنامه یا  اصل گواهینامه موقت خود را به همراه داشته و به دانشکده محل تحصیل خود  ارائه نمایند ، نیازی به  تهیه  و تحویل اوراق بهادار(سفته  بابت ضمانت اصل مدرک) نخواهند داشت.

پذیرفته شدگانی که  گواهی انشایی معتبر و مورد قبول این واحد با(درج تاریخ فارغ التحصیلی، مشخص بودن میانگین کل فارغ التحصیلی و تسویه حساب کامل از مقطع پایه) یا گواهی لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد (ابطال نظام وظیفه) را ارائه می نمایند  ملزم به ارائه اوراق بهادار سفته  بابت ضمانت اصل  مدرک دانشنامه یا مدرک موقت می باشند

 


  •  دانلود فایل تشکیل پرونده دکتری تخصصی نیمسال اول 99-98

  • راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکتری سال نیمسال اول 99-98

  • نکته مهم قابل توجه  پذیرفته شدگان دوره دکتری ورودی سال ۹۹-۹۸ متقاضیان ثبت نام:
  • آندسته از پذیرفته شدگان  که  در زمان پذیرش و ثبت نام اصل مدرک دانشنامه یا  اصل گواهینامه موقت خود را به همراه داشته و به دانشکده محل تحصیل خود  ارائه نمایند ، نیازی به  تهیه  و تحویل اوراق بهادار(سفته  بابت ضمانت اصل مدرک) نخواهند داشت.
  • پذیرفته شدگانی که  گواهی انشایی معتبر و مورد قبول این واحد با(درج تاریخ فارغ التحصیلی، مشخص بودن میانگین کل فارغ التحصیلی و تسویه حساب کامل از مقطع پایه) یا گواهی لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد (ابطال نظام وظیفه) را ارائه می نمایند  ملزم به ارائه اوراق بهادار سفته بابت ضمانت اصل  مدرک دانشنامه یا مدرک موقت می باشند

  • دانلود فایل مخصوص دانشجویان غیر ایرانی New


  1. در آیین نامه جدید فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری محدودیت سنی وجود ندارد و معدل کل پایان دوره برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی ۵/‏۱۸‬و سایر رشته‌ها ۵/‏۱۷‬ می‌باشد.
  2. معدل کل پایان دوره برای فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی رشته‌های فنی و مهندسی جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از ۱۷ به ۱۶ تغییر یافته است.