جدول زمانبندی پذیرش حضوری و نهایی در دانشکده

آ درس دانشکده ها /file/download/page/1547898845-.pdf

برنامه زمانبندی ثبت نام ورودیهای جدید


 • کارشناسی پیوسته آزمون سراسری
 • کارشناسی پیوسته (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) جدید

 • /file/download/page/1550470743-97.pdf

 • کارشناسی ناپیوسته (پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی) جدید

 • /file/download/page/1550492101-97.pdf
  مهم:

 • دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته به منظور اخذ رسید پستی تاییدیه ارزش تحصیلی مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام قدیم فقط از طریق مراجعه به باجه دفتر پیشخوان دولت مستقر در دانشکده محل ثبت نام خود اقدام نمایند. و به هیچ عنوان به دفاتر پیشخوان بیرون از دانشگاه مراجعه ننمایند.‌‌‌‌‌‌‌
 •  
 • کارشناسی ارشد new
 •  
 • دکتری new
 • پذیرفته شدگان محترم لازم است پس از تکمیل مراحل ۱ و ۲، برابر برنامه زمانبندی اعلام شده فوق و با در اختیار داشتن کلیه مدارک لازم، جهت تکمیل و تأیید ثبت نام به کارشناس پذیرش و ثبت نام در دانشکده مربوط مراجعه نمائید. در صورت عدم مراجعه در زمان ثبت نام حضوری، مراحل فوق ثبت نام قطعی محسوب نخواهد شد.
 • هیچیک از پذیرفته شدگان فاقد مدرک پیش دانشگاهی مجاز به ثبت نام، حتی بصورت مشروط نمی‌باشد. این افراد پس از اتمام دوره پیش دانشگاهی می‌توانند با مراجعه به دانشکده مربوط درخواست ثبت نام با تأخیر نمایند.
 • شروع به تحصیل پذیرفته شدگان اتباع خارجی منوط به اخذ مجوز از معاونت امور بین الملل و تأیید استانداری است و این افراد ملزم به تکمیل فرمهای مربوط به اتباع خارجی، در اداره پذیرش و ثبت نام در اداره کل آموزش ستاد می‌باشند.