ارتباط با معاونت و مدیران

 

ارتباط با معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

m_ghiyasvand@azad.ac.ir

 

مهندس ناصر جاوید مدیرکل آموزش

n_javid@azad.ac.ir‌

مهندس فرهاد مهمان پذیر مدیر امور هیأت علمی

f_mehmanpazir@azad.ac.ir‌

خانم نیما مددی مدیر برنامه ریزی آموزشی

n_madadi@azad.ac.ir

خانم پریا صابری مدیر تحصیلات تکمیلی

p_saberi@azad.ac.ir

خانم ماندانا نصرالهی رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

m_nasrollahi@azad.ac.ir