ارتباط با معاونت و مدیران

دکتر رضا نیک بخش معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

r_nikbakhsh@azad.ac.ir‌

مهندس ناصر جاوید مدیرکل آموزش

n_javid@azad.ac.ir‌

مهندس فرهاد مهمان پذیر مدیر امور هیات علمی

f_mehmanpazir@azad.ac.ir‌

خانم نیما مددی مدیر برنامه ریزی آموزشی

n_madadi@azad.ac.ir

خانم پریا صابری مدیر تحصیلات تکمیلی

p_saberi@azad.ac.ir

خانم ماندانا نصرالهی رئیس اداره پذیرش و ثبت نام

m_nasrollahi@azad.ac.ir