ارتباط با معاونت و مدیران

 

ارتباط با معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر منوچهر شمسینی غیاثوند معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

m_ghiyasvand@azad.ac.ir

 

مهندس فرهاد مهمان پذیر مدیرکل آموزش

و مدیر امور هیأت علمی و مدعوین 

f_mehmanpazir@azad.ac.ir‌

خانم نیما مددی مدیر برنامه ریزی آموزشی

n_madadi@azad.ac.ir

خانم ماندانا نصرالهی مدیر تحصیلات تکمیلی

m_nasrolahi@azad.ac.ir