ارتباط با معاونت و مدیران

 

ارتباط با معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

دکترسیدعظیم حسینی  معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی مهندسی عمران -  استادیار

رزومه علمی

 

 

دکتر فرهاد مهمان پذیر - مدیرکل آموزش

f_mehmanpazir@azad.ac.ir‌

 

 دکتر نجمه ملک محمدی - مدیر امور هیأت علمی و مدعوین 

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-malek/fa/teachersInfo/convert-email-to-image?id=555

 

خانم نیما مددیمدیر برنامه ریزی آموزشی

n_madadi@azad.ac.ir

 

خانم ماندانا نصرالهیمدیر تحصیلات تکمیلی

m_nasrolahi@azad.ac.ir