ارتباط با معاونت و مدیران

آقای دکتر رضا نیک بخش معاون آموزشی r_nikbakhsh@azad.ac.ir‌

آقای مهندس ناصر جاوید مدیرکل آموزش

آقای مهندس فرهاد مهمان پذیر مدیر امور هیات علمی

خانم نیما مددی مدیر برنامه ریزی آموزشی

خانم پریا صابری مدیر تحصیلات تکمیلی

خانم ماندانا نصرالهی رئیس اداره پذیرش و ثبت نام