ارتباط با معاونت و مدیران

 

 سرپرست معاونت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر صدیق رئیسی

رزومه علمی

 

 

دکتر فرهاد مهمان پذیر - مدیرکل آموزش

f_mehmanpazir@azad.ac.ir‌

دکتر مریم خادمی - مدیر آموزش غیرحضوری 

khademi@azad.ac.ir  

 دکتر نجمه ملک محمدی - مدیر امور هیأت علمی و مدعوین 

n_malekmohammadi@azad.ac.ir

خانم نیما مددی مدیر برنامه ریزی آموزشی

n_madadi@azad.ac.ir

خانم ماندانا نصرالهی مدیر تحصیلات تکمیلی

m_nasrolahi@azad.ac.ir