نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- دکتریبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- کارشناسی و کارشناسی ارشدبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشدآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰بخشنامه های سازمان مرکزی
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشورفرم‌های آموزشی
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵بخشنامه های سازمان مرکزی
مجتمع فنی و مهندسیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
مجتمع فنی و مهندسی- تحصیلات تکمیلیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
شناسنامه علمی ارتقاءفرم های هیات علمی
شیوه نامه جدید ترفیع پایهبخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده مهندسی صنایعجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
تمدید بیمه تکمیلیتسهیلات رفاهی اساتید
دستورالعمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
فرم تعهد محضری وام مسکنتسهیلات رفاهی اساتید
گزیده ای از آیین نامه دکتری تخصصیآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
گزیده ای از آیین نامه کارشناسی ارشدآیین نامه و بخشنامه های کارشناسی ارشد
گزیده ای از آیین نامه کارشناسیآیین نامه ها و بخشنامه های مقطع کارشناسی
دانشکده مدیریتجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده حقوق و علوم سیاسیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده تربیت بدنیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)