نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشدآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰بخشنامه های سازمان مرکزی
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشورفرم‌های آموزشی
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵بخشنامه های سازمان مرکزی
مجتمع فنی و مهندسیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
مجتمع فنی و مهندسی- تحصیلات تکمیلیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
شناسنامه علمی ارتقاءفرم های هیات علمی
شیوه نامه جدید ترفیع پایهبخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده مهندسی صنایعجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷
دستورالعمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
فرم تعهد محضری وام مسکنتسهیلات رفاهی اساتید
گزیده ای از آیین نامه دکتری تخصصیآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
گزیده ای از آیین نامه کارشناسی ارشدآیین نامه و بخشنامه های کارشناسی ارشد
گزیده ای از آیین نامه کارشناسیآیین نامه ها و بخشنامه های مقطع کارشناسی
دانشکده مدیریتجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده حقوق و علوم سیاسیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده تربیت بدنیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده اقتصادو حسابداریجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)