آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه تحصیل همزمانسایر بخشنامه های سازمان مرکزی
دوره آموزشی کهادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
روش تحقیق و زبان تخصصی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر سال ۱۳۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی مخصوص دانشجویان دوره های دکتری تخصصی سال ۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دانشکده حقوق و علوم سیاسیجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
بخشنامه برگزاری دوره تابستان رشته های غیر پزشکیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
بخشنامه برگزاری دوره تابستان رشته های علوم پزشکیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- دکتریبخشنامه های وصایا
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- کارشناسی و کارشناسی ارشدبخشنامه های وصایا
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشدآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰بخشنامه های سازمان مرکزی
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشورفرم‌های آموزشی
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵بخشنامه های سازمان مرکزی
مجتمع فنی و مهندسیجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
مجتمع فنی و مهندسی- تحصیلات تکمیلیجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
شناسنامه علمی ارتقاءفرم های هیات علمی
شیوه نامه جدید ترفیع پایهبخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده مهندسی صنایعجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
بخشنامه اخذ درس دانش خانواده و جمعیت در نیمسال اول ۹۹-۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دانشکده اقتصاد و حسابداریجدول زمانبندی نیمسال اول۹۹-۹۸ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)