نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشدآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰بخشنامه های سازمان مرکزی
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشورفرم‌های آموزشی
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵بخشنامه های سازمان مرکزی
شناسنامه علمی ارتقاءفرم های هیات علمی
شیوه نامه جدید ترفیع پایهبخشنامه های سازمان مرکزی
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
نحوه ارائه دروس پیش دانشگاهیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
معادلسازی دروس دوره کاردانی کارشناسی و کارشناسی ارشدبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دوره تابستان ۹۶-۹۷ برای رشته های غیرپزشکیسایر بخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و پس از آنآیین نامه و بخشنامه های کارشناسی ارشد
بخشنامه ضریب تدریس دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتریبخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده تحصیلات تکمیلی فنیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده اقتصاد و حسابداریجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده حقوق و علوم سیاسیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده هنر و معماریجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده مدیریتجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶