آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دانشکده حقوق و علوم سیاسیجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
بخشنامه برگزاری دوره تابستان رشته های غیر پزشکیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
بخشنامه برگزاری دوره تابستان رشته های علوم پزشکیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- دکتریبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- کارشناسی و کارشناسی ارشدبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشدآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰بخشنامه های سازمان مرکزی
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشورفرم‌های آموزشی
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵بخشنامه های سازمان مرکزی
مجتمع فنی و مهندسیجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
مجتمع فنی و مهندسی- تحصیلات تکمیلیجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
شناسنامه علمی ارتقاءفرم های هیات علمی
شیوه نامه جدید ترفیع پایهبخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده مهندسی صنایعجدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸
بخشنامه اخذ درس دانش خانواده و جمعیت در نیمسال اول ۹۹-۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دانشکده اقتصاد و حسابداریجدول زمانبندی نیمسال اول۹۹-۹۸ مجتمع دانشگاهی علوم انسانی ولیعصر (عج)
تمدید بیمه تکمیلیتسهیلات رفاهی اساتید
دستورالعمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
فرم تعهد محضری وام مسکنتسهیلات رفاهی اساتید
گزیده ای از آیین نامه دکتری تخصصیآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری