نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشور
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵
شناسنامه علمی ارتقاء
شیوه نامه جدید ترفیع پایه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و پس از آن
بخشنامه ضریب تدریس دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده تحصیلات تکمیلی فنی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده مدیریت
دانشکده صنایع
دانشکده فنی
نرخ شهریه سال تحصیلی۹۷-۹۶برای رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی درکلیه مقاطع از کاردانی تا دکترای تخصصی
نرخ شهریه سال تحصیلی۹۷-۹۶برای رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی درکلیه مقاطع از کاردانی تا دکترای تخصصی