نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
زمان دفاع دانشجویان دکتری تخصصی و کارشناسی ارشدآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ۹۵/۱۱/۲۰بخشنامه های سازمان مرکزی
درخواست فرم اشتغال به تحصیل برای خارج از کشورفرم‌های آموزشی
تبدیل وضعیت استخدامی شماره ۹۵/۴/۱۵بخشنامه های سازمان مرکزی
شناسنامه علمی ارتقاءفرم های هیات علمی
شیوه نامه جدید ترفیع پایهبخشنامه های سازمان مرکزی
دوره تابستان ۹۶-۹۷ برای رشته های غیرپزشکیسایر بخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ و پس از آنآیین نامه و بخشنامه های کارشناسی ارشد
بخشنامه ضریب تدریس دروس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتریبخشنامه های سازمان مرکزی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده تحصیلات تکمیلی فنیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده اقتصاد و حسابداریجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده حقوق و علوم سیاسیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده هنر و معماریجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده مدیریتجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده صنایعجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دانشکده فنیجدول زمانبندی نیمسال دوم ۹۷-۹۶
نرخ شهریه سال تحصیلی۹۷-۹۶برای رشته های غیرپزشکی و علوم پزشکی درکلیه مقاطع از کاردانی تا دکترای تخصصیآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری