آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسری بخشنامه تحصیل همزمان برای ورودی های ما قبل از ۹۸سایر بخشنامه های سازمان مرکزی
تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از آموزشی- پژوهشی به آموزشیآیین نامه و بخشنامه های کارشناسی ارشد
آشنایی با دفاع مقدس - ضمیمه بخشنامهبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
بخشنامه آشنایی با دفاع مقدسبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
بخشنامه تحصیل همزمانسایر بخشنامه های سازمان مرکزی
دوره آموزشی کهادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
روش تحقیق و زبان تخصصی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم انسانی و هنر سال ۱۳۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دستورالعمل تکمیلی دروس جبرانی مخصوص دانشجویان دوره های دکتری تخصصی سال ۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
بخشنامه برگزاری دوره تابستان رشته های غیر پزشکیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
بخشنامه برگزاری دوره تابستان رشته های علوم پزشکیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- دکتریبخشنامه های وصایا
اندیشه ها و وصایای حضرت امام (ره)- کارشناسی و کارشناسی ارشدبخشنامه های وصایا
آئین نامه جامع پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز و استعدادهای برتر در مقاطع تحصیلی بالاترآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
آئین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامیآیین نامه ها و بخشنامه های آموزشی
بخشنامه اخذ درس دانش خانواده و جمعیت در نیمسال اول ۹۹-۹۸بخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
دستورالعمل اجرایی مجوز اخذ دروس مازادبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی
گزیده ای از آیین نامه دکتری تخصصیآئین نامه ها و بخشنامه های مقطع دکتری
گزیده ای از آیین نامه کارشناسی ارشدآیین نامه و بخشنامه های کارشناسی ارشد
گزیده ای از آیین نامه کارشناسیآیین نامه ها و بخشنامه های مقطع کارشناسی
شرح وظایف مدیران گروههای آموزشیبخشنامه های برنامه ریزی آموزشی